Laatste kans tot inschrijving

3% - 5%* Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII

Uitgifte van € 4,98 miljoen

Het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII gebruikt de obligatielening voor de aankoop van woningen. Hiermee wordt de huidige portefeuille vergroot met circa 20 woningen. Het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII plaatst momenteel een emissie van € 4,98 miljoen. Alle woningen bevinden zich in de Randstad.

Wij kopen drie woningtypen aan:

  • Woningen van senioren.
  • Woningen in gedateerde staat.
  • Woningen in verhuurde en niet-verhuurde staat.

Informatie aanvragen?


Deel deze investering

Investeringsmakelaar

Deze investering wordt u aangeboden door Sheldon Invest. Zij opereert als investeringsmakelaar en is gespecialiseerd in het aanbieden van private beleggingsproposities.


AFM

Sheldon Invest is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.


*Disclaimer

Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII en de daaraan verbonden kosten en risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Wij verwijzen u naar onze privacy statement op de website van Sheldon Invest. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via www.sheldoninvest.nl. Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl . U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.